Album ảnh để bàn khung

Khung ảnh để bàn của chúng mình chất liệu nhựa composit nhìn giả gỗ ,mặt kính ( có cả mặt mica nếu Khách cần), sau có chân để bàn dọc hoặc ngang bằng nhựa rất chắc chắn và cả móc treo.